3D Blu-ray / 3D Blu-Ray Best Of / 3D Blu-Ray Best Of 2012
3D Blu-Ray Best of 2012

Her er de 10 bedste 3D Blu-ray som kom i 2012
 

Tintin: Enhjørningens Hemmelighed 3D blu-ray
Finding nemo 3D blu-ray
Prometheus 3D Blu-ray
Titanic 3D blu-ray
Marvel The Avengers 3D blu-ray
Underworld: Awakening 3D blu-ray
UP 3D blu-ray
A Very Harold & Kumar 3D Christmas 3D blu-ray
Hugo 3D blu-ray
Transformers: Dark of the Moon 3D Blu-ray